ორშაბათი

8:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 3სთ)
11:00 საბავშვო მუსიკალური გადაცემა ვისწავლოთ ცეკვა (ხან: 1სთ)
12:00 ეგზოტიკური ადგილები(იუთუბიდან) ეგზოტიკური ადგილები (ხან: 3სთ 37წთ)
15:37 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 23წთ)
16:00 გიგსის ვიდეოები (იუთუბიდან) გიგსის ვიდეოები (ხან: 1სთ)
17:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 1სთ)
18:00 ბიონსეს კონცერტი ბიონსეს კონცერტი (ხან: 1სთ 30წთ)
19:30 საინფორმაციო პროგრამა საინფორმაციო პროგრამა მზერა (ხან: 10წთ)
19:40 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 20წთ)
20:00 საფეხბურთო ვიდეოები (იუთუბიდან) საფეხბურთო ვიდეოები (ხან: 1სთ)
21:00 ცხოველები და ფრინველები (იუთუბიდან) ცხოველები და ფრინველები (ხან: 2სთ)
23:00 ცხოველები და ფრინველები (იუთუბიდან) ცხოველები და ფრინველები (ხან: 1სთ)
0:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 2სთ)
2:00 ძილის მუსიკა ძილის მუსიკა (ხან: 6სთ)

სამშაბათი

8:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 3სთ)
11:00 საბავშვო მუსიკალური გადაცემა ვისწავლოთ ცეკვა (ხან: 1სთ)
12:00 ეგზოტიკური ადგილები(იუთუბიდან) ეგზოტიკური ადგილები (ხან: 3სთ 37წთ)
15:37 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 23წთ)
16:00 გიგსის ვიდეოები (იუთუბიდან) გიგსის ვიდეოები (ხან: 1სთ)
17:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 1სთ)
18:00 ბიონსეს კონცერტი ბიონსეს კონცერტი (ხან: 1სთ 30წთ)
19:30 საინფორმაციო პროგრამა საინფორმაციო პროგრამა მზერა (ხან: 10წთ)
19:40 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 20წთ)
20:00 საფეხბურთო ვიდეოები (იუთუბიდან) საფეხბურთო ვიდეოები (ხან: 1სთ)
21:00 ცხოველები და ფრინველები (იუთუბიდან) ცხოველები და ფრინველები (ხან: 2სთ)
23:00 ცხოველები და ფრინველები (იუთუბიდან) ცხოველები და ფრინველები (ხან: 1სთ)
0:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 2სთ)
2:00 ძილის მუსიკა ძილის მუსიკა (ხან: 6სთ)

ოთხშაბათი

8:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 3სთ)
11:00 საბავშვო მუსიკალური გადაცემა ვისწავლოთ ცეკვა (ხან: 1სთ)
12:00 ეგზოტიკური ადგილები(იუთუბიდან) ეგზოტიკური ადგილები (ხან: 3სთ 37წთ)
15:37 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 23წთ)
16:00 გიგსის ვიდეოები (იუთუბიდან) გიგსის ვიდეოები (ხან: 1სთ)
17:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 1სთ)
18:00 ბიონსეს კონცერტი ბიონსეს კონცერტი (ხან: 1სთ 30წთ)
19:30 საინფორმაციო პროგრამა საინფორმაციო პროგრამა მზერა (ხან: 10წთ)
19:40 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 20წთ)
20:00 საფეხბურთო ვიდეოები (იუთუბიდან) საფეხბურთო ვიდეოები (ხან: 1სთ)
21:00 ცხოველები და ფრინველები (იუთუბიდან) ცხოველები და ფრინველები (ხან: 2სთ)
23:00 ცხოველები და ფრინველები (იუთუბიდან) ცხოველები და ფრინველები (ხან: 1სთ)
0:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 2სთ)
2:00 ძილის მუსიკა ძილის მუსიკა (ხან: 6სთ)

ხუთშაბათი

8:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 3სთ)
11:00 საბავშვო მუსიკალური გადაცემა ვისწავლოთ ცეკვა (ხან: 1სთ)
12:00 ეგზოტიკური ადგილები(იუთუბიდან) ეგზოტიკური ადგილები (ხან: 3სთ 37წთ)
15:37 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 23წთ)
16:00 გიგსის ვიდეოები (იუთუბიდან) გიგსის ვიდეოები (ხან: 1სთ)
17:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 1სთ)
18:00 ბიონსეს კონცერტი ბიონსეს კონცერტი (ხან: 1სთ 30წთ)
19:30 საინფორმაციო პროგრამა საინფორმაციო პროგრამა მზერა (ხან: 10წთ)
19:40 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 20წთ)
20:00 საფეხბურთო ვიდეოები (იუთუბიდან) საფეხბურთო ვიდეოები (ხან: 1სთ)
21:00 ცხოველები და ფრინველები (იუთუბიდან) ცხოველები და ფრინველები (ხან: 2სთ)
23:00 ცხოველები და ფრინველები (იუთუბიდან) ცხოველები და ფრინველები (ხან: 1სთ)
0:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 2სთ)
2:00 ძილის მუსიკა ძილის მუსიკა (ხან: 6სთ)

პარასკევი

8:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 3სთ)
11:00 საბავშვო მუსიკალური გადაცემა ვისწავლოთ ცეკვა (ხან: 1სთ)
12:00 ეგზოტიკური ადგილები(იუთუბიდან) ეგზოტიკური ადგილები (ხან: 3სთ 37წთ)
15:37 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 23წთ)
16:00 გიგსის ვიდეოები (იუთუბიდან) გიგსის ვიდეოები (ხან: 1სთ)
17:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 1სთ)
18:00 ბიონსეს კონცერტი ბიონსეს კონცერტი (ხან: 1სთ 30წთ)
19:30 საინფორმაციო პროგრამა საინფორმაციო პროგრამა მზერა (ხან: 10წთ)
19:40 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 20წთ)
20:00 საფეხბურთო ვიდეოები (იუთუბიდან) საფეხბურთო ვიდეოები (ხან: 1სთ)
21:00 ცხოველები და ფრინველები (იუთუბიდან) ცხოველები და ფრინველები (ხან: 2სთ)
23:00 ცხოველები და ფრინველები (იუთუბიდან) ცხოველები და ფრინველები (ხან: 1სთ)
0:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 2სთ)
2:00 ძილის მუსიკა ძილის მუსიკა (ხან: 6სთ)

შაბათი

8:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 3სთ)
11:00 საბავშვო მუსიკალური გადაცემა ვისწავლოთ ცეკვა (ხან: 1სთ)
12:00 ეგზოტიკური ადგილები(იუთუბიდან) ეგზოტიკური ადგილები (ხან: 3სთ 37წთ)
15:37 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 23წთ)
16:00 გიგსის ვიდეოები (იუთუბიდან) გიგსის ვიდეოები (ხან: 1სთ)
17:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 1სთ)
18:00 ბიონსეს კონცერტი ბიონსეს კონცერტი (ხან: 1სთ 30წთ)
19:30 საინფორმაციო პროგრამა საინფორმაციო პროგრამა მზერა (ხან: 10წთ)
19:40 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 20წთ)
20:00 საფეხბურთო ვიდეოები (იუთუბიდან) საფეხბურთო ვიდეოები (ხან: 1სთ)
21:00 ცხოველები და ფრინველები (იუთუბიდან) ცხოველები და ფრინველები (ხან: 2სთ)
23:00 ცხოველები და ფრინველები (იუთუბიდან) ცხოველები და ფრინველები (ხან: 1სთ)
0:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 2სთ)
2:00 ძილის მუსიკა ძილის მუსიკა (ხან: 6სთ)

კვირა

8:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 3სთ)
11:00 საბავშვო მუსიკალური გადაცემა ვისწავლოთ ცეკვა (ხან: 1სთ)
12:00 ეგზოტიკური ადგილები(იუთუბიდან) ეგზოტიკური ადგილები (ხან: 3სთ 37წთ)
15:37 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 23წთ)
16:00 გიგსის ვიდეოები (იუთუბიდან) გიგსის ვიდეოები (ხან: 1სთ)
17:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 1სთ)
18:00 ბიონსეს კონცერტი ბიონსეს კონცერტი (ხან: 1სთ 30წთ)
19:30 საინფორმაციო პროგრამა საინფორმაციო პროგრამა მზერა (ხან: 10წთ)
19:40 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 20წთ)
20:00 საფეხბურთო ვიდეოები (იუთუბიდან) საფეხბურთო ვიდეოები (ხან: 1სთ)
21:00 ცხოველები და ფრინველები (იუთუბიდან) ცხოველები და ფრინველები (ხან: 2სთ)
23:00 ცხოველები და ფრინველები (იუთუბიდან) ცხოველები და ფრინველები (ხან: 1სთ)
0:00 მუსიკალური რგოლები მუსიკა (ხან: 2სთ)
2:00 ძილის მუსიკა ძილის მუსიკა (ხან: 6სთ)